GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Zavedeme povinný sociální rok pro všechny! Debatování v němčině.

Nikola se stává náhradnicí do semifinále

V krajském kole debatní soutěže Jugend debattiert international 2017 naši školu reprezentovali nadaní němčináři Zuzka Cai Hong Thanh, Radek Mládek a Nikola Gottlieberová. Ač se to zdá těžké debatovat v němčině o společensky závažných tématech, všichni se své role zhostili velmi dobře. Nikola dokonce postoupila do celostátního kola, které proběhlo v květnu a červnu na Goethe Institutu. Musela si tedy připravit argumenty ke dvěma tématům: Povinný sociální rok pro všechny absolventy škol a Zavedení tzv. rodičovského průkazu opravňujícího budoucí rodiče k výchově svých dětí. Zde se jí podařilo prodebatovat se do 9. místa. Tím se stala náhradnicí do semifinálového kola. Určitě si umíte představit, jak se jí nakonec ulevilo, když k soutěži dorazili všichni a Nikola debatovat nemusela. Ona to totiž není žádná legrace diskutovat před plným sálem a ještě k tomu v němčině. Chce to zdravé sebevědomí a notnou dávku odvahy. A tu mají všichni, kteří se kdy do této soutěže zapojili.

Více informací o soutěži najdete na: https://cs-cz.facebook.com/jugendDebattiertInternational

Gratulujeme a těšíme se na další odvážlivce!

Dita Hlaváčová

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »