GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Maraton psaní dopisů 2019

Dne 19. 12. 2019 se uskutečnil již pošesté na naší škole Maraton psaní dopisů, během kterého si žáci vyberou případy lidí, kteří neprávem sedí ve vězení nebo jsou jim nějak jinak upírána jejich práva, a napíšou dopis příslušným úřadům v daných státech, které mohou situaci změnit. Tuto akci zastřešuje celosvětově Amnesty International. Zároveň mohou žáci přispět také finanční částkou na známky pro poslání dopisů. Žáci si tentokrát mohli vybrat ze tří případů.  Prvním byl případ íránské ženy protestující proti povinnému zahalování, díky čemuž je odsouzena k dlouholetému vězení. Druhým byly dva kamarádi z Řecka, kteří pomáhali tonoucím lidem na útěku. A posledním byl Ujgur, který byl odvezen čínskými úřady do převýchovného tábora. Během celého dne se napsalo celkem 151 dopisů z toho 54 do Číny, 47 do Řecka a 50 do Íránu, přičemž se na jejich odeslání sesbíralo dohromady 1500 Kč.

Za organizátory bychom rádi poděkovali všem pisatelům a přispívajícím, že jim nejsou lhostejné osudy druhých a snaží se pomoci lidem, kteří to potřebují.

Honza Le 1.C, Marek Simandl

Podobné příspěvky: