GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

S klokanem do přírody

Klokan

Ve středu 15. 10. proběhla na škole soutěž Přírodovědný Klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.- 9. třída ZŠ) a Junior (1.- 2. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Letos se školního kola zúčastnilo 177 studentů. Soutěž další kolo nemá, ale první 3 z každé kategorie budou zahrnuti do celorepublikové statistiky. A zde jsou výsledky těch nejlepších.

Přírodovědný klokan 2014

kategorie KADET / 56 zúčastněných počet bodů třída umístění ve školním kole
Novák Jakub 94 4. A
Kříček Zdeněk 78 3. A
Zíma David 72 4. A
Malaník Daniel 71 4. A
Petrášová Alžběta 69 4. A
Fanta Robin 67 4. A 6.- 8.
Martinková Anna 67 4. A 6.- 8.
Rácová Petra 67 3. A 6.- 8.
Kaštánek Petr 66 3. A
Krákorová Sabina 64 3. A 10.- 13.
Gajdoš Matyáš 64 3. A 10.-13.
Pitnerová Šárka 64 4. A 10.-13.
Tichá Markéta 64 4. A 10.-13.

 

kategorie JUNIOR/ 121 zúčastněných
Jirásek Martin 95 6. A
Eichler Jan 94 6. A
Paleček Jan 90 6. A
Mikel Vojtěch 81 1. C
Trmal Vojtěch 73 6. A
Škachová Jolana 69 5. A
Heene Petr 69 6. A
Bendová Kristýna 68 5. A
Tran Anh Bac 68 1. D
Veselá Karolína 66 5. A

 

Mgr. Lukáš Melichar a kabinet biologie

 

 

Podobné příspěvky: