GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Kouzlo hvězd

kouzlo_hvezd

6. listopadu 2014 se uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády. Konkrétně šlo o kategorii AB, což jsou 3. a 4. ročníky (11 žáků). Kategorie CD (1. ročník, 2. ročník), EF (tercie, kvarta) a GH (prima, sekunda) soutěžily již v předchozích týdnech.

Školní kolo spočívá ve vyplnění 40 minutového testu, při kterém je dovoleno používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka a dalších živých organismů. Test obsahuje několik částí. V první části se vybírá jedna správná odpověď z několika možností, v další se počítají příklady a v další třeba poznávají obrázky různých vesmírných objektů, souhvězdí, atd.

A kdo byl letos nejlepší? Každá kategorie má svého vítěze a hned několik studentů postupuje do krajského kola. Že jich je celkem hodně, můžete vidět níže. V závorce je uveden celkový počet účastníků.

* kategorie GH (17) – 14 studentů – Quy Nguyen Huu (2. A)

* kategorie EF (18) – 17 studentů – Robin Fanta (4. A)

* kategorie CD (21) – 7 studentů – Jan Paleček (6. A)

* kategorie AB (11) – Karla Strachoňová (7. A)

 

Mgr. Lukáš Melichar

 

Podobné příspěvky: