GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Pilotní zkoušky DSD

DSD

13. 11. 2014 se letošní uchazeči o německý jazykový diplom (DSD) přišli podívat do učebny němčiny na studenty třetích ročníků, kteří se účastnili pilotních zkoušek DSD. Tři účastníci, Anna Fritsche, Kateřina Salomonová a Jan Křepka, ukázali svým výstupem čtvrťákům, jak to má, popřípadě nemá vypadat a co vylepšit nebo čemu se vyhnout.

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí. Nejdřív každý dostal jedno téma s přidělenými aspekty, které s ním souvisí. Úkolem je si tyto 3 aspekty vybrat a okomentovat je. Na přípravu měl student 20 minut. Potom svoje téma představil cca na 5 minut a následovaly dotazy zkoušejících (komisař z Německa, lektor J. Israel a paní učitelka D. Hlaváčová), které trvaly taky 5 minut. Po téhle části účastník přešel ke své prezentaci o určitém tématu týkající se Německa, kterou si připravil, a následovali další dotazy. Obě tyto části trvaly zase 5 minut každá. Nakonec byl student propuštěn a porota se dohodla na verdiktu. Jednotlivé zkoušky byly nakonec zhodnoceny – některé lépe, některé hůře (úroveň B2 nebo C1). Pro studenty, kteří letošní rok skládají opravdové zkoušky, to bylo jistě užitečné, protože už 2. 12. budou psát písemnou část a tato ústní je čeká 7. 1. A my ostatní jim přejme hodně štěstí!

Hanka Vu

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »