GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

O životě stromu

clanek

Nadšenci pro přírodu se mohli těšit na čtvrtek 23. dubna. V tento den se totiž konalo okresní kolo Biologické olympiády, tentokrát kategorie D určené pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Naši školu jeli do České Kamenice reprezentovat dva žáci: Pavla Mlejnková z primy a Matěj Honzík ze sekundy.

Tématem letošního ročníku je Život stromu. S tímto tématem souvisela teoretická i praktická část. A také vstupní úkol, který žáci zpracovávali ještě před samotnou soutěží. Nevypracovaný úkol by znamenal nemožnost dostat se do oficiálního pořadí. Olympiáda se skládala z testu biologických vědomostí, který obsahoval praktické úlohy i úlohy všeobecných biologických vědomostí, a část určování přírodnin.

Z celkového počtu 24 účastníků různých základních a středních škol se Matěj umístil na 1. místě a Pavla na místě třetím. Oběma gratulujeme.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: