GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Matematická olympiáda pro žáky středních škol

Na jaře vrcholí úsilí žáků, kteří se rozhodli bojovat v matematické olympiádě. Po absolvování domácího i školního kola, postoupilo z naší školy do krajského kola v kategoriích A (III. a IV. ročník), B (II. ročník) a C (I. ročník) celkem 5 žáků. Soutěž je velmi náročná a každý, komu se podaří do kraje dostat, si zaslouží obdiv.
Kategorie A si své krajské finále odbyla už v lednu, kde nás reprezentovala Karla Strachoňová. Umístila se na velmi pěkném 14. místě. Příští rok, kdy bude Kája ve IV. ročníku a tím pádem i ve výhodě oproti studentům III. ročníku, své zkušenosti z letoška jistě zúročí.
V kategorii C mělo Gymnázium Rumburk největší zastoupení. Karolína Veselá obsadila 4. místo a zároveň se stala i úspěšnou řešitelkou. Veronika Laubrová byla 11. a Vojtěch Mikel skončil na 16. místě. V kategorii B nás reprezentoval Jan Eichler, který získal 8. místo.
Všichni výše uvedení žáci si zaslouží obdiv za úsilí, které věnovali přípravě na tuto soutěž, i gratulaci za výsledky, které v krajském kole dosáhli. Věřím, že matematické olympiádě zůstanou věrni i v příštím školním roce.
Kamila Veselá

Podobné příspěvky: