GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Mají odvahu debatovat v němčině

Tzv. „třešničkou na dortu“ projektu „Über Grenzen sprechen“ (projekt mezi gymnázii Rumburk + Sebnitz + F. X. Šaldy Liberec) bylo pozvání do saského parlamentu, kde se 5. května 2015 uskutečnila veřejná debata týkající se zavedení protidrogových kontrol na školách.Toto téma přímo souvisí se zvýšeným počtem uživatelů pervitinu, a to na obou stranách hranic.

S odhodláním a nadhledem naši školu reprezentovaly dvě zkušené debatantky – Lucie Müllerová ze 3.C a Martina Šťastná ze 3.C. Věřte, že to není nic jednoduchého debatovat před politiky, a ještě k tomu v cizím jazyce. O to víc před nimi smekáme!!

Během debaty se v podstatě všichni shodli na tom, že důležitější než kontroly je prevence a informovanost o problému. I z následné diskuze se zástupcem předsedy parlamentu vyplynulo, že by na všech školách měli intenzivně působit psychologové či sociální pracovníci, měly by se pořádat debaty s bývalými drogově závislými, kteří by svými zkušenostmi s drogou mohli ostatní od jejího užívání odradit. Hovořilo se také o příhraniční spolupráci, a tak jme se mohli pochlubit našimi projekty, jako jsou např. Lanterna futuri, Studentská výměna, Jugend debattiert international. Dnes už je skoro jasné, že jubilejní 10. projekt „Über Grenzen sprechen“ proběhne na podzim v Praze a debatovat se bude na Velvyslanectví SRN.

Dita Hlaváčová

Galerie na FB

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »