GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Matematický klokan

54_001

Nedávno, 18. dubna 2016 na našem gymnázium proběhla každoroční mezinárodní soutěž zvaná ,,Matematický klokan“. Soutěž původně vznikla v roce 1980 v Austrálii a brzy se rozšířila do Evropy, kde v dnešní době se jí účastní žáci a studenti až 30 států. V Česku byl Matematický klokan dokonce zařazen Ministerstvem školství a mládeže ČR mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT, a tak si účast v této soutěži může dovolit jakákoliv škola.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).

Jelikož jsem v 8. třídě (neboli v tercii), soutěžil jsem jako kadet. Na začátku hodiny celá třída dostala papíry pro zápis výsledků a mohli jsme začít. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti: úlohy za 5 bodů, za 4 body a za 3 body. Za špatnou odpověď se jeden bod strhává. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut. Přístup mých spolužáku k soutěži byl nejednoznačný. Hodně spolužáků se pustilo do řešení úloh, jakmile dostalo zadání, ale byli i lidé, co pracovali bez jakéhokoliv entuziasmu, což je zcela přirozené, protože ne každý musí být matematicky nadaný.

Soutěž vyniká mezi ostatními soutěžemi dle mého názoru hlavně tím, že svými originálními a neobvyklými úlohami je schopná zaujmout dokonce žáka, který se o matematiku příliš nezajímá. Soutěž se naprosto liší od např. matematických olympiád, kterých se žáci mnohdy účastní jenom za účelem dosažení dobrého výsledku a ocenění ze strany pedagogů. Matematický klokan, patří mezi soutěže, ve kterých je mnohem důležitější proces nežli výsledek, i když musím uznat, že prohlédnout si statistiku výsledků ve své kategorii a zjistit, že jste na tom líp než většina, taky potěší.

Na závěr chci ještě jednou pochválit autory Matematického klokana, za to, že zpestřují výuku matematiky po celé Evropě, a rozvíjejí v nás nestandartní myšlení. Pevně věřím, že v budoucnu bude celá výuka matematiky stejně zábavná jako tato soutěž.

Filipp Krivonosov

Podobné příspěvky: