GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

PPn na exkurzi

Ve středu 22. 6. 2016 jsme se v rámci nepovinného předmětu Poznáváme přírodu vydali na celodenní exkurzi. Nejprve jsme navštívili obor Bezpečnostně právní činnost na SLŠ ve Šluknově. Pod vedením Bc. Jiřího Svobody a jeho kolegy z kriminálního oddělení v Rumburku jsme se dozvěděli mnoho informací z oblasti daktyloskopie, vyzkoušeli metody snímání otisků prstů a jejich vyhodnocování. Na řadu přišly také testy DNA. Měli jsme možnost obléknout speciální pomůcky používané při zásahových akcích.

Druhá část naší cesty směřovala za dravci. Seznámili jsme se s chovem dravců a sov v zajetí a podmínkami pro jejich držení. Viděli jsme několik ptáků v akci při letu a krmení, poznali jsme rozdíly jak anatomické, tak povahové a charakteristické pro celý druh i jednotlivce.

Exkurze byla příjemným zakončením celoroční práce studentů v tomto předmětu.

Radka Pešíková

Podobné příspěvky:

Svět vůní ve Vlčí hoře

V letošním roce se studenti třetího ročníku gymnázia v Rumburku nevypravili do IQLandie, jak bývalo v předchozích letech zvykem, ale v rámci bloků pro ně byly připraveny prohlídky firem

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »