GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Migrace jako téma studentských voleb

04_001

Studentské volby mají u nás na gymnáziu již dlouhou tradici. Pravidelně se zapojujeme do tohoto projektu, který je součástí programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Letos se konaly volby krajské a všichni naši studenti starší 15 let si tak mohli zvolit do krajského zastupitelstva politickou stranu, koalici nebo hnutí, které preferují.

Volby se odehrály podobně jako ty skutečné. Ve volební místnosti, kterou jsme upravili z jedné učebny, očekávala oprávněné voliče volební urna, zástěna s prostorem pro úpravu volebních lístků a samozřejmě volební komise složená z řad studentů, která na správný průběh voleb také dohlížela. Od komise voliči obdrželi volební lístky se seznamem skutečných stran, které kandidují v krajských volbách v tomto roce. Volilo se zjednodušeně zakroužkováním jedné politické strany.

Do hlasování se zapojilo celkem 140 studentů z naší školy. V celé republice to pak bylo 31 867 studentů z 254 škol. Výsledky naší školy korespondovaly s krajským i republikovým průměrem. Kromě absolutní špičky se do čelních pozic dostaly strany populisticky stavící svůj program na tématu migrace. Určitě je to i jistý signál pro skutečné volby v naší zemi a signál pro politiky, že toto téma mladí lidé vnímají jako přinejmenším problematické.

volby

Všem účastníkům voleb děkujeme.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: