GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Jak správně žít?

26_001

Ve středu 11. 1. 2017 a ve čtvrtek 12. 1. 2017 se konaly pro žáky kvarty, kvinty a prvních a druhých ročníků přednášky prevence rizikového chování. Přednášky si připravil pan Pavel Pabián, který k nám jezdí už několik let, takže ho studenti dobře znají. Témat, o kterých pan Pabián hovoří je opravdu  mnoho, patří mezi ně AIDS/HIV, drogy, alkohol, komunikace, rodinné a partnerské vztahy, antikoncepce, láska, zneužívání, atd.

Přednáška není postavena na teoretických informacích o probíraných tématech, jako spíš na vyprávění osobních příběhů, které v sobě nesly ponaučení a také rady do života, čeho vy se měl člověk asi vyvarovat.

Přednášky byly silně emotivní . Ať už to bylo samotné vyprávění, nebo doprovodné obrázky či filmy vždy vyvolávaly velmi silné emoce. Asi proto se přednášející snažil často smutné příběhy vystřídat zase něčím humorným.

Každopádně si žáci odnesli nejen mnoho prožitků, ale i poznatků a snad i doporučení, že by si svého života měli vážit a zbytečně neriskovat.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky:

Studenti se zajímali o pravdu?

I letos jsme se zapojili do projektu Týdny mediálního vzdělávání. Motto letošního ročníku O pravdu připomíná důležitost rozlišování pravdivých a důvěryhodných informací v době, kdy se

Více informací »