GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Gymnázium Rumburk se v minulém týdnu úspěšně zhostilo role spolupořadatele Ústředního kola Fyzikální olympiády

V období jarních prázdnin obvykle chodby a třídy školních budov zejí prázdnotou. Na rumburském gymnáziu tomu však letos bylo jinak. Běžné studenty nahradilo 49 mladých fyziků (z toho šest dívek), kteří ve středu 8. února usedli do uprázdněných lavic, aby bojovali o cenné vítězství v Ústředním kole fyzikální olympiády a o možnost reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole této soutěže.

Do Rumburku většina z nich přicestovala již předcházející den na slavnostní zahájení v Domě kultury Střelnice. Večera se kromě nich zúčastnili také členové Ústřední komise FO, předsedové krajských komisí a také zástupci organizací, bez jejichž podpory by bylo konání soutěže velmi obtížné. Hejtmana Ústeckého kraje, který nad soutěží převzal záštitu, zastoupil pro tento den jeho náměstek Mgr. Petr Šmíd, za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR promluvil k účastníkům náměstek ministryně Mgr. Jaroslav Fidrmuc a za Město Rumburk a Gymnázium Rumburk přivítali všechny první místostarosta města Jiří Pimpara a ředitelka školy Mgr. Lenka Laubrová. Nakonec k soutěžícím promluvil předseda Ústřední komise FO doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Po čtyřech úlohách teoretických, na jejichž řešení měli účastníci pět hodin čistého času a jejichž opravování se ve středečním odpoledni věnovala odborná porota, následovala další den i úloha praktická a po ní konzultace s komisí k teoretickým úlohám.

Mimosoutěžní čas vyplnily zajímavé přednášky a prohlídky zaměřené mimo jiné i na to, aby seznámily účastníky s historickými památkami našeho města nebo s krásnou přírodou Národního parku České Švýcarsko. Podvečerní čas pak byl vyhrazen přednáškám odborným. Pozvání předstoupit před mladé fyziky, kteří třeba jednou půjdou v jejich stopách, přijali prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. a prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

A jak celá soutěž dopadla? Úspěšnými řešiteli se stalo celkem 43 soutěžících. Nejlepších devět podle počtu získaných bodů označila Ústřední komise FO za vítěze a právě z nich budou po společném soustředění vybráni účastníci pro mezinárodní kolo. Pomyslné stupně vítězů určené tradičně nejlepším třem soutěžícím obsadili třetí Ondřej Knopp z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, druhý Filip Bialas z Gymnázia Opatov Praha 4 a nejvýše se umístil Jindřich Jelínek z Gymnázia Olomouc – Hejčín.

Na závěr patří poděkování nejen všem, kteří konání této prestižní akce v našem kraji podpořili finančními a věcnými dary, ale také hlavní organizátorce celé akce Mgr. Janě Vlasákové, předsedkyni krajské komise FO, a studentům a učitelům Gymnázia Rumburk, kteří vypomáhali při administrativě a v průběhu samotných soutěžních dní. Ústecký kraj a Město Rumburk a Gymnázium Rumburk ve své hostitelské roli obstály soudě dle ohlasů členů ÚK FO na výbornou.

(rrn)

Fyzikální olympiáda již zná své vítěze

V pátek 10. 2. 2017 proběhlo v aule Gymnázia Rumburk slavnostní vyhlášení Ústředního kola FO. Mezi hosty tentokrát usedli Ing. Klára Laňková, Mgr. Ludislava Poupalová a Pavel Kucler, kteří zastupovali Ústecký kraj, Mgr. Martin Máca, zástupce ČEZ, jednoho ze sponzorů soutěže, a spolu s nimi starosta a místostarosta Města Rumburk Ing. Jaroslav Sykáček a Ing. Alois Kittl.

Po dvou dnech tvrdého zápolení, které se odehrávalo v lavicích za pomoci papíru, tužky, kalkulaček, stopek či pravítek, vyřkl předseda Ústřední komise jména těch, kteří se stali vítězi a budou usilovat o šanci reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole Fyzikální olympiády.

Z celkového počtu 49 účastníků se jich 43 stalo úspěšnými řešiteli, 9 nejlepších podle počtu bodů označila porota za vítěze a mezi nimi si pomyslné nejvyšší stupně slávy vybojovali třetí Ondřej Knopp z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze, druhý Filip Bialas z Gymnázia Opatov Praha 4 a nejvýše se umístil Jindřich Jelínek z Gymnázia Olomouc – Hejčín.

Velké poděkování za hladký průběh akce náleží hlavní organizátorce celé akce Mgr. Janě Vlasákové, učitelce fyziky našeho gymnázia a předsedkyni krajské komise FO, ale i našim studentům a učitelům, kteří vypomáhali při administrativě a v průběhu samotných soutěžních dní. Ústecký kraj a Město Rumburk a Gymnázium Rumburk ve své hostitelské roli obstály soudě dle ohlasů členů ÚK FO na výbornou.

Konání soutěže finančními a věcnými dary podpořili:

Podobné příspěvky: