GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Není azyl jako azyl

40_001

Nedávno zorganizovali studenti humanitního bloku třetích ročníků sbírku potravin pro chudé.  Vybrali v ní 230 kg potravin,které obdržel azylový dům v Rumburku a Oblastní charita Rumburk. Pomohli tím lidem v Rumburku, kteří se dostali do tíživé situace.

Právě díky této pomoci jsme navázali bližší spolupráci s vedením azylového domu v Rumburku, které nás na oplátku pozvalo na exkurzi k nim. A tak jsme se tam vypravili. V pátek 10. března během 5. a 6. vyučovací hodiny. Za hodinu a půl nám sociální pracovnice představila služby azylového domu i terénního programu, který poskytují svým klientům, a odpověděla na všechny dotazy, které jí studenti kladli.

Takže teď už žáci mají mnohem lepší obrázek o tom, jak takový azylový dům funguje. Dozvěděli se, že nejde o pouhou ubytovnu, kam chodí přespat lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou. Snahou je, aby každý využil pobyt v domě k získání vlastního stabilního příjmu a nebyl tak závislý na sociálních dávkách. Dále, aby dokázali splatit všechny dluhy, aby aktivně řešili svoje problémy a aby se nakonec dokázali postavit na vlastní nohy, sehnali si vlastní bydlení, které by dokázali vést.

A vypadá to, že se dokonce i daří. Azylovým domem prošli lidé, kteří dnes již samostatně bydlí, pracují a nejsou odkázáni na systém dávek hmotné nouze. A proto jsou organizace jako tato velmi užitečné, potřebné a státu se určitě vyplatí.

V azylovém domě tak najde útočiště každý (ženy, děti, muži), kdo projeví snahu aktivně řešit svoji špatnou sociální situaci. Ocitají se tu lidé po návratu z vězení, oběti domácího násilí, nebo třeba ti, kterým život zničila droga. Azylový dům je pro ně pomocná ruka, která jim může ukázat cestu zpět.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky:

Svět vůní ve Vlčí hoře

V letošním roce se studenti třetího ročníku gymnázia v Rumburku nevypravili do IQLandie, jak bývalo v předchozích letech zvykem, ale v rámci bloků pro ně byly připraveny prohlídky firem

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »