GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Jablečný den

Jablečný den s Němci

Víte, kdo je pomolog a čím se zabývá? Ne? Stejně na tom ještě na počátku minulého týdne byla i řada studentů ze sekundy našeho gymnázia, kteří navštěvují nepovinný předmět Poznáváme přírodu. Ale projektový den, naplánovaný na čtvrtek 19. října, jim rozšířil obzory. Spolu se studenty z německého města Ostritz se zúčastnili projektu obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor s názvem Zachování starých saských a českých odrůd ovoce. V jeho průběhu absolvovali úvodní přednášku s prezentací, měli možnost nechat si určit i odrůdy jablek, které přinesli z vlastních zahrádek a nakonec se společně s odborníky na určování odrůd vydali přímo do terénu a sami okusili, co práce pomologa také obnáší.

Jak projektový den vypadal jejich očima?

Sešli jsme se v 8 hodin v učebně biologie a čekali na příjezd žáků z Německa. Po jejich příjezdu jsme si s nimi sedli do velkého kruhu a hráli seznamovací hry pod dozorem učitelů a odborníků na staré odrůdy ovoce (pomologů). Poté nám jeden z nich, pan Vladimír Janeček, pustil prezentaci týkající se tématu a začala přednáška o odrůdách jablek a hrušek. Po ní jsme dostali ke svačině jablečné koláčky a jablečný džus a mohli si popovídat s pomology. Když se všichni nasvačili, přesunuli jsme se do autobusu, kterým jsme jeli do Šluknova. Tam autobus zastavil u louky s několika jabloněmi. Rozdělili nás do smíšených skupin, každá si vybrala jeden strom a dostala úkoly. Měli jsme ze stromu utrhnout pět jablek, každé z jiné strany stromu, změřit obvod stromu, jeho výšku a popsat tvar koruny. Jablka jsme pak dali do pytlíku, popsali zadanými informacemi a nakreslili stručnou mapku louky. Když všichni úkol dokončili, hráli jsme další hru – na jablka, jabloně a bouři. Poté už jsme jeli autobusem zpět do Rumburku. Projekt se podle mě velmi povedl, byla zábava a skvělý program. (N. Davidová)

Podobné příspěvky: