GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Náboj

Poslední listopadový pátek měl správný „Náboj“
Dne 24. listopadu se osm studentů tvořících dvě družstva z Gymnázia Rumburk s paní učitelkou
Voldřichovou zúčastnilo matematicko-fyzikální soutěže Náboj junior v České Lípě. Na nádraží jsme
se sešli v 7:00. Tedy kromě mě. Ale po šestnácti minutách jsme již odjížděli rychlíkem v kompletní
sestavě. Nálada byla uvolněná. My kluci jsme si pouštěli písně do sluchátek a holky hrály karetní
hru, která pro nás byla neznámá. Po hodině jsme dorazili do města, kde soutěž měla proběhnout.
Byli jsme tam o hodinu a pár minut dříve. Káťa nás mezitím hru naučila, ale pořád jsme byli
zkušenostmi zaostalí. Když zbývalo pár desítek minut do začátku mezinárodní soutěže, tak si náš
tým dohodl taktiku, že budeme řešit úlohy v párech. Poté jsem se vrhnul do otevření obálky. I když
to vypadá jako lehká úloha, tak i to se dá zkazit. Takže po půl minutě, když jsem obálku přímo
zdevastoval, jsme si úlohy rozebrali. Každý svou vlastní. Taktika se po pár sekundách změnila. Já
měl štěstí, že první úlohou, kterou jsem do rukou dostal, bylo lehké sudoku. Hned byla vyřešená.
Takže jsme se dostali do popředí místní soutěže a na internetu jsem pak zjistil, že jsme díky tomu
drželi zpočátku i v TOP 5 v mezinárodní soutěži. Další úlohy ale už tak snadné nebyly. Po skončení
soutěže jsme se odebrali do jiné místnosti, kde jsme získali informace o matematicko-fyzikální
soutěži Výfuk. Mezitím se vypisovaly diplomy a my netrpělivě čekali na vyhlášení. Skupinka A z
našeho gymnázia a umístila na hezkém 11. místě. My jsme se díky vyřešení jedné těžké úlohy
dostali na pátou pozici, i když další čtyři týmy měly stejný bodový stav. Po vyhlášení jsme ještě
zůstali ve škole, kde jsem si zahrál šachovou partii proti paní Voldřichové. Čas nás ale tlačil, a tak
jsme se museli shodnout na remíze. Ve vlaku na zpáteční cestě jsme se bavili o tom, jak se nám
tento princip soutěže líbil a že nelitujeme toho, že si budeme muset doplňovat zameškanou látku.
Jan Štefl, 4. A

Soutěžní družstva:
A. Veronika Kozlerová, Lukáš Matoušek, Jan Purnoch, Justýna Zajícová
B. Ladislav Krpálek, Katka Nedvídková, Eliška Semerádová, Jan Štefl

Podobné příspěvky: