GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Vzpomínka na můj pobyt v Marburgu

V minulém školním roce se mi naskytla příležitost třítýdenního pobytu a stipendia na německém gymnáziu v Marburgu. Tento pobyt včetně stipendia mi byl nabídnut v rámci výuky přípravy na zkoušky DSD.

Cesta do Marburgu pro mě začala v Praze, kde byl sraz všech účastníků. Do Marburgu jsme dorazili ve večerních hodinách, kde si nás v budově tamnějšího gymnázia převzaly naše hostitelské rodiny. Následující víkend jsme měli čas na to, abychom se seznámili s našimi hostitelskými rodinami a s tím, jak to v nich funguje.

Od pondělí nám již začala upravená výuka různých předmětů, jako byl například dějepis, náboženství, Německo aktuálně, hudební výchova atd.V průběhu  následujících tří týdnů, které jsme trávili v Německu, jsme viděli a zažili mnoho nového. Během celého pobytu jsme měli velmi nabitý program. Dopoledne jsme většinou trávili ve škole a odpoledne jsme cestovali po okolí. Měli jsme ale i několik celodenních výletů.

Během všech aktivit, které jsme podnikli, se z naší skupiny stal velmi dobrý kolektiv. To bylo ale i zásluhou učitelů, kteří nás měli na starosti a připravovali pro nás program. Všichni k nám byli velice milí a vstřícní.

Tento pobyt byl pro mě velice přínosný, a to nejen z jazykového hlediska. Vyzkoušela jsem si spoustu nových věcí. jako je například vodní surfing. Velkým zážitkem byla pro mě nejen exkurze v čokoládovně Ferrero, kde jsme dostali spoustu čokolád, ale i návštěva mešity, která nám trochu ukázala, jak škodlivé mohou být předsudky.

Anna Martinková, 7. A

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »