GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Počítání s Adamem Riesem – mezinárodní kolo

V letošním roce se po čtyřech letech opět podařilo zástupci naší školy probojovat do mezinárodního finále v Soutěži Adama Riese. V saském Annaberg-Buchholzu tak ve dnech 8.-9. června reprezentovala Gymnázium Rumburk žákyně primy Bára Thuy Nhi Tran.

Tento rok se v závěrečném kole sešlo čtyřicet nejlepších počtářů ze Severních  Čech, Bavorska, Durynska a Saska. Organizace byla tradičně výborná a všichni účastníci si užili dva výjimečné dny.

Pátek odpoledne byl již tradičně věnován zábavným hrám,  které byly ještě nesoutěžní, a také táborovému ohni, kde se na rozdíl od českých špekáčků opékalo „sladké těsto“, což bylo nezvyklé především pro české účastníky. I díky mimořádně teplému počasí se celý večerní program vydařil.

V sobotu ráno se všichni přesunuli do místního Gymnázia Svaté Anny, kde probíhala hlavní soutěž. V první části se řešily tři obtížné úlohy, ve druhé pak po krátké pauze následoval rychlotest, který obsahoval větší množství úloh potřebujících k vyřešení bystrost a logické uvažování.

Po obědě následovala prohlídka místní štoly, neboť Annaberg-Bucholz je hornické město, kde se těžilo stříbro, a dále návštěva muzea Adama Riese, matematického mistra, který žil v první polovině šestnáctého století a dodnes je v Německu velmi ctěn a uznáván.

Pak už jen čekalo na všechny slavnostní vyhlášení, kterého se mohli zúčastnit i rodiče mladých počtářů. Po krátkém kulturním programu, který připravili žáci Gymnázia Svaté Anny a projevech organizátorů, byli nakonec všichni soutěžící vyvoláváni před  diváky a odměněni za předvedené výkony.

Bára obstála se ctí. Její celkové patnácté místo je příslibem, že i v budoucnu s ní můžeme počítat pro další matematické soutěže. Sice už to nebude Soutěž Adama Riese, která je určena pouze žákům primy, ale třeba matematická olympiáda, matematický klokan nebo Pythagoriáda.

K. Veselá

Podobné příspěvky: