GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Deutsches Sprachdiplom DSD I – poprvé na naší škole!

Naše gymnázium má prvních 16 držitelů jazykového diplomu DSD I (Deutsches Sprachdiplom). Ten je určený především žákům prvních ročníků a kvinty. Po úspěšném složení 4 částí zkoušky, která se skládá z poslechu, čtení s porozuměním, slohu a prezentace, získají naši žáci mezinárodně uznávaný certifikát, který dokládá jejich dosaženou jazykovou úroveň A2 nebo B1. 11 studentů dosáhlo úrovně B1, ta odpovídá státní maturitě z němčiny.

Wir gratulieren!

Dita Hlaváčová

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »