GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Liberecký Kyberrobot podruhé úspěšně

V sobotu 26. 1. 2019 jsme dojeli do zasněženého Liberce na Technickou univerzitu obhájit své umístění na soutěži Kyberrobot v kategorii Autonomní robot – záchranář. Úkolem robota bylo samostatně projet připravené bludiště.

Po slavnostním zahájení děkanem FM TUL prof. Plívou začaly soutěže v jednotlivých kategoriích. Čekání na naše soutěžní jízdy jsme využili na úpravu jak konstrukce pomocí lepící pásky, tak i programu robota. Změny se nám vyplatily, protože při ostrých jízdách jsme všechny tři jízdy zvládli úspěšně s časy do 20 vteřin. Tím jsme si zajistili první místo v naší kategorií.

Volnou sobotu obětovali: Kateřina Hrubešová a Petr Kaštánek z 7. A

Klinský Jaroslav

Podobné příspěvky: