GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Rekordní počet jazykových diplomů

V letošním školním roce získalo celkem 30 našich studentů jazykový diplom z němčiny. Sprachdiplom DSD I na jazykové úrovni A2/B1 získalo 22 žáků z prvních ročníků. 8 maturantů si spolu s maturitním vysvědčením odneslo Sprachdiplom DSD II na úrovni B2/C1. V obou případech se jedná o světově uznávanou jazykovou zkoušku. Naše škola patří mezi 20 škol v České republice, které mají oprávnění tuto zkoušku nabízet a realizovat. DSD I odpovídá úrovni státní maturity z němčiny. DSD II je zkouška na vysoké úrovni, kterou od cizinců vyžadují nejen všechny vysoké školy v Německu, ale i potenciální zaměstnavatelé.

Všem držitelům gratulujeme!

D. Hlaváčová

Podobné příspěvky:

Vítězná fotka z Berlína

V lednu jsme vyhlásili druhé kolo soutěže o nejlepší fotku z Berlína. První kolo proběhlo již během listopadového Dne otevřených dveří. Hlasování se tentokrát zúčastnilo celkem 150

Více informací »

Budoucnost v srdci dějin

Každý z třetího ročníku, kdo zrovna nezaspal, právě teď pravděpodobně spěchá na autobus nebo na vlak. Je čtvrtek 24. října den, kdy se jednotlivé bloky

Více informací »