GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Stalo se tento týden

Vážení čtenáři,

tuto rubriku otevíráme spolu se začátkem druhého pololetí. Každý pátek si zde budete moci přečíst souhrn těch nejdůležitějších událostí z celého týdne. A co se tedy stalo v tomto týdnu? Po jarních prázdninách nás toho čekalo opravdu mnoho.

V úterý 14. 2. se slaví den svatého Valentýna, svátek všech zamilovaných. Tento anglosaský svátek si připomínáme díky našim angličinářům také ve škole. Na chodbě u angličtinářské nástěnky se objevila poštovní schránka, do níž mohli studenti vhazovat své „valentýnky“. Různá přáníčka často ve tvaru srdíček pak svým adresátům roznášely dívky z tercie během čtvrté vyučovací hodiny. A tak si mnoho žáků mohlo takto zpestřit hodinu, zlepšit den, nebo dokonce navázat nový vztah.

Odlišnou výuku tento den měli ještě maturanti. Ty totiž čekal tzv. Blockproject. Již několik let existující projekt odborné angličtiny pro blokovou výuku. Díky tomu, že jsou studenti u nás rozděleni do 4 odlišných bloků (humanitní, přírodovědný, jazykový, matematicko-technický) podle svého zaměření, budou možná potřebovat trochu odlišnou slovní zásobu v angličtině. A přesně tomu se věnuje tento projekt, jeho cílem je rozšířit studentům slovní zásobu odborné angličtiny. Letos ale poprvé hodiny nerealizovali přímo naši učitelé, nýbrž pozvaní odborníci P. Kacafírková a Graf.

Ve středu jsme na půdě školy uvítali zejména zájemce o studium u nás na gymnáziu z řad pátých a devátých ročníků základních škol z okolí. Pořádali jsme totiž den otevřených dveří za provozu. Odhadem přes 100 návštěvníků tak zavítalo přímo do vyučování a mělo možnost zhlédnout, jak se u nás učí. Návštěvníci byli rozděleni na dvě části podle toho, zda šlo o zájemce o studium čtyřletého, nebo osmiletého oboru. Vybraní naši studenti je pak během několika vyučovacích hodin doprovázeli po škole, vodili je do výuky a odpovídali jim na všemožné otázky. Zájemci o přijímací zkoušky do primy pak přišli k nám do školy ještě jednou, protože odpoledne se pro ně konal pravidelný přípravný kurz z matematiky a češtiny. Nesmím také zapomenout, že během tohoto dne v přízemí provozovala skupinka 3 žáků ze 6. A svůj bufet. Skutečný bufet u nás na škole stále chybí. Takže toho využili tito žáci a již podruhé zde nabízeli něco malého k zakousnutí. Bufet provozují ale nejen proto, aby nasytili hladové žaludky spolužáků, jejich cílem je získat takto finanční prostředky na pomoc Zambii, jak si můžete přečíst na jejich letáků přímo v bufetu. 

Ve čtvrtek se konaly pilotní ústní zkoušky DSD I. Na ně se přišli podívat ale i studenti nižších ročníků. kteří DSD teprve studují. Tyto zkoušky z německého jazyka u nás mají již dlouhou tradici a závěrečné zkoušky se skládají ještě z písemné části, která je čeká později. Každopádně gratulaci si zaslouží každý žák, který se ke zkouškám vůbec dostane.

Mimo těchto akcí proběhly tento týden také dvě školní kola olympiád, a to olympiády s chemie a němčiny.

Páteční den ve škole chyběla oktáva. Měla totiž přípravný den na jejich slavnostní maturitní ples. V sobotu je ve Varnsdorfu v Lidové zahradě čeká jejich velký večer, na který se po mnoho týdnů poctivě připravovali. Tak doufejme, že jim vše vyjde podle představ a já jim přeji, aby si tento neopakovatelný večer opravdu moc užili.

 

Podobné příspěvky: