GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Gymnázium Rumburk na Burze středních škol

Ve dnech 10. až 11. listopadu 2014 se uskutečnila v Domě kultury Střelnice Rumburk Burza středních škol. Žáci 9. tříd se zde seznamovali s nabídkou studia po ukončení základní školy.

Střední školy z Ústeckého a Libereckého kraje měli možnost prezentovat své obory a ukázat návštěvníkům, proč studovat právě jejich školu.

Gymnázium Rumburk je tradičním účastníkem této burzy. Informace o studiu na této škole nabízela výchovná poradkyně Kamila Veselá s vydatnou dopomocí žáků a žákyň gymnázia. Zájemci mohli pohovořit s Klárou Sedláčkovou, Terezou Matějkovou, Anežkou Lhotákovou, „Týnou“ Le Phuong Thao, Ondřejem Obergruberem a Jakubem Trmalem.

Každá škola se mohla v programu burzy prezentovat vystoupením svých žáků. Velký úspěch tak zaznamenalo vystoupení gymnaziálního sboru N.T.C. pod vedením sbormistryně Kateřiny Müllerové a divácky velmi atraktivní bylo vystoupení žáků z gymnastického kroužku pod vedením Stanislava Hocka, které se stalo jednoznačně nejlépe hodnoceným výstupem všech zúčastněných škol. Při jejich závěrečném čísle, kdy někteří gymnasté přeskakovali až osm ležících osob, se tajil dech.

Reprezentace gymnázia byla velmi důstojná a nyní je na žácích, zda se rozhodnou studovat na této škole.

Závěrem je ještě potřeba dodat, že průběh burzy a vystoupení našich žáků dokumentoval fotograf Ivo Šafus, s jehož laskavým svolením fotografie zveřejňujeme.

Kamila Veselá

Podobné příspěvky:

Živá knihovna v Rumburku

Píše se 8. listopadu 2018, kdy většina žáků naší školy míří do lavic, avšak čtyřčlenná skupinka vedená panem Simandlem připravuje brožury a materiály o naší

Více informací »