GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

DDT

test

Pod touto zkratkou se neskrývá nechvalně známý insekticid, ale akce češtinářů, která má lépe připravit naše maturanty na zvládnutí maturitní zkoušky z českého jazyka, zejména její dílčí části, didaktického testu.

Den didaktických testů, tak se totiž ona akce nazývá, se konal ve čtvrtek 12. března 2015 tedy zhruba 2 měsíce před samotnou maturitní zkouškou. Didaktický test je jednou ze tří dílčích zkoušek společné časti maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Píše se přesně 60 minut a obsahuje řadu různorodých cvičení, která jsou zaměřena zejména na čtení a porozumění textů. Každé cvičení v testu nabízí většinou možnost výběru ze 4 odpovědí, z nichž jedna je správná. Jak se zatím ukazuje, možná právě tou nejlepší přípravou na ně je zkouška samotných testů nanečisto. A právě na tom byl postaven Den didaktických testů.

Během šesti vyučovacích hodin se všechny třídy čtvrtých ročníků věnovaly spolu se svým učitelem češtiny jenom českému jazyku. I když se samotný průběh dne mohl mírně lišit. Někde se postupovalo rychleji a stihlo se více testů, jinde pomaleji. Základ byl obsažen všude.

Například postup ve 4. D s paní Melicharovou byl následovný: nejdříve studenti vyplňovali jeden didaktický test přímo z počítače přesně podle podmínek maturitní zkoušky. Po skončení si spočítali body a zjistili známky, které by obdrželi. Nikdo sice nepropadl, ale slabé výsledky některé trochu zaskočili. Pokračovalo se dalším testem. Ilustrační test pro letošní maturity už vyplňovali žáci jen na papír. Po jeho skončení se opět dozvěděli výsledky. Následovala prohlídka internetových stránek www.novamaturita.cz, na kterých studenti najdou základní informace, vzorová zadání i řešení úloh. Paní učitelka se také zaměřila na publikaci Jak na písemnou práci z českého jazyka. V poslední části dne se studenti vrátili ke svým testům a rozebírali úlohu po úloze a paní učitelka jim vysvětlovala proč je zrovna ta daná odpověď správná.

Teď už zbývá jen doufat, že tento den byl pro maturanty přínosný a že skutečné didaktické testy úspěšně zvládnou.

 

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky:

Nemo, gympl, Liberec

„Čas od času rádi nabízíme rodinné představení vhodné pro publikum každého věku. Tentokrát půjde o slavnou verneovku Tajuplný ostrov v dramatizaci režiséra Filipa Nuckollse, který

Více informací »

Škola žen

Ve čtvrtek 19. ledna navštívily druhé ročníky liberecké divadlo F. X. Šaldy, kde viděly inscenaci Moliérovy komedie Škola žen. Kvůli velkým mrazům nezačínala naše cesta

Více informací »