GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Gymnázium

03_010Ve středu 25. března se na Gymnáziu v Rumburku poprvé konaly přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy gymnázium připravilo, aby byli žáci lépe připraveni na pilotní ověřování jednotných testů z českého jazyka a matematiky, které je letos poprvé povinnou součástí přijímacího řízení.

Celkem se sešlo na 40 zájemců, kteří byli po příchodu rozděleni do dvou učeben. Učebny chemie a 3. A byly zaplněny novými uchazeči, kteří se určitě nemohli dočkat toho, až si vyzkouší testy a společně se na ně připraví. Nejprve paní učitelka Mahnelová s paní učitelkou Melicharovou daly žákům informace o nadcházející přijímací zkoušce a také o tom, jak bude celý kurz probíhat. V učebně 3. A nejdříve začali s výkladem českého jazyka. Studentům byla rozdána témata z daného předmětu a společně s paní učitelkou Melicharovou je probrala. Mezitím v druhé skupině probíhala hodina matematiky, kde paní učitelka Mahnelová podrobně zkoušela příklady, které by se mohly objevit v přijímacích testech. Po cca hodině se profesorky vystřídaly ve třídách.

Termíny těchto kurzů jsou celkem tři a to 25. 3., 1. 4. a 8. 4. vždy od 15.00 do 17.00. Poslední den kurzu si žáci sami zkusí vzorový test z obou předmětů, který si poté i společně opraví a tak uvidí, zdali by prošli.

Všem přejeme hodně štěstí a snad se příští rok v září s většinou uvidíme.

 

Hanka Vu, 4. C

Podobné příspěvky: