GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Zájemci o studium navštívili vyučovací hodiny

V úterý 21. února se na naší škole uskutečnil každoročně pořádaný Den otevřených dveří. Budoucí studenti a jejich rodiče mohli nahlédnout, jak to u nás na škole chodí při výuce a prohlédnout si prostory našeho gymnázia. Od 9 hodin se zájemci scházeli v učebně 4. A , kde byli následně rozděleni do několika skupin, ve kterých po boku několika studentek navštěvovali vyučovací hodiny. Návštěvníci mohli vidět například hodinu zeměpisu, dějepisu, tělocviku, matematiky nebo českého, německého či anglického jazyka. Většina učitelů navíc zapojovala studenty do hodiny, a proto si z výuky mohli kromě zážitku odnést i něco nového. Překvapilo nás, že tento rok byl zájem studentů poměrně velký a věříme, že se jim na našem gymnáziu líbilo a většinu z nich tu uvidíme i v následujících letech.

Sabina Krákorová (5.A)

Podobné příspěvky:

Fyzika všemi smysly

V úterý 17. 10. proběhla fyzikální přednáška pro druhé ročníky a sextu s názvem „Fyzika všemi smysly“. Jedná se o projekt Matematicko-fyzikální fakulty UK, který s úspěchem funguje

Více informací »