GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Výlet přes dvě rozhledny

První prázdninový den jsme si v počtu patnácti lidí (5.A), včetně pana učitele Stojaníka, vyrazili na výlet. Počasí stálo při nás, a tak jsme se všichni sešli v devět hodin na rumburském nádraží, tedy kromě několika spolužáků, kteří už čekali na zastávce v Mikulášovicích, kam jsme za nimi přijeli.

Odtud jsme se vydali příjemnou cestou k německým hranicím. Asi po čtyřkilometrovém pochodu jsme došli k rozhledně Weifberg a vystoupali na její 32,4 m vysoký vrchol. Bohužel se ještě nad krajinou válela mlha, takže jsme neviděli nic víc než vrcholky stromů pod námi. Dole pod rozhlednou jsme si dali drobné občerstvení a nabrali sílu na další cestu.

Po svačině jsme sešli dolů na cestu a lesní cestou podél hranice jsme zamířili ke kopci Wachberg, kde se nachází výletní restaurace a odkud je krásný výhled na Saské Švýcarsko. Během cesty jsme si užívali sluníčka, které stále ještě trošku hřálo. Také jsme si putování zpříjemňovali povídáním a zpíváním.

Když se před námi objevil Wachberg a z vyhlídky restaurace jsme pozorovali malou vesničku Saupsdorf, bylo přesně poledne, o to víc byla celá podívaná, doprovázena zvukem kostelních zvonů, hezčí.

Nyní už nás čekal výstup na Tanečnici. Ani ten pro nás nebyl náročný a bez potíží jsme se dostali až na vrchol. Někteří z nás se podívali i na rozhlednu a poté jsme si všichni objednali něco k jídlu či pití v místní restauraci. Ta nám poskytla nejen místo na zahřátí, ale i k odpočinku.

Zbývala nám ještě spousta času, a tak jsme změnili plán a místo na mikulášovické nádraží jsme došli až do Vilémova. Odtud jsme se přes Šluknov vrátili vlakem zpátky do Rumburku. Doma jsme byli okolo sedmnácté hodiny.

Myslím, že jsme si výlet všichni užili a příjemně jsme tak nastartovali dlouho očekávané podzimní prázdniny hezkým zážitkem s partou pohodových lidí.

Aneta Šmejcová

Podobné příspěvky:

Fyzika všemi smysly

V úterý 17. 10. proběhla fyzikální přednáška pro druhé ročníky a sextu s názvem „Fyzika všemi smysly“. Jedná se o projekt Matematicko-fyzikální fakulty UK, který s úspěchem funguje

Více informací »