GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Do Prahy za netradiční olympiádou

V letošním školním roce se naše škola již podruhé zapojila do Olympiády lidských práv. Školní kolo soutěže se odehrálo 10. listopadu v humanitním bloku 3. ročníku. Do tohoto kola, které se skládalo z deseti lidskoprávních otázek a napsání krátké eseje na jedno ze čtyř různých témat, se zapojilo celkem 2658 studentů ze všech koutů naší republiky. V případě úspěchu bylo možné se probojovat do celostátního finále mezi 80 nejlepších, což se stejně jako v loňském roce podařilo jedné ze studentek rumburského gymnázia. Touto studentkou byla Anna – Marie Peroutková ze 7. A.

Finále se odehrálo v pátek 4. prosince v prostorách budovy Magistrátu hlavního města Prahy, přičemž úvodní prezentace začínala již v 8.45 ráno. Samotné finálové kolo probíhalo tím způsobem, že studenti dostali opět na výběr ze čtyř témat, přičemž o jednom z nich tentokrát bylo nutné napsat dvoustránkovou esej během 100 minut. Celé finálové kolo se věnovalo aktuálnímu problému a to uprchlické krizi, na níž právě jednotlivá témata reagovala. Pro lepší představu to byly tyto:

1) Uprchlická krize: Je pomoc lidem v nouzi morální povinností evropské kultury a jejích hodnot? Ztrácíme odmítnutím pomoci naši identitu a úctu k lidským právům? Nebo je naopak chráníme?

2) Úroveň veřejné debaty: Útoky na nejnižší lidské pudy aneb populismus a práce se strachem (role médií, politiků, případně „elit“ v otázce informování veřejnosti o uprchlické krizi)

3) Zařízení pro shromažďování uprchlíků: ochrana (jak uprchlíků, tak občanů ČR) anebo nedůstojné zacházení s lidmi v nouzi?

4) Integrace: Co může společnost získat a ztratit integrací kulturně odlišných osob? Převažují benefity anebo rizika? A jak by měla úspěšná integrace do společnosti vypadat?

Po odevzdání prací (naše studentka psala téma č. 1) probíhalo vyhodnocování, z něhož mělo vzejít deset superfinalistů, kteří měli své výtvory ústně obhájit před porotou. Během této doby proběhlo několik přednášek o organizaci UNICEF a Amnesty International, které se věnovaly i některým akcím jako je např. Maraton psaní dopisů, jehož se naše škola účastní, a který proběhne v pondělí 21. prosince v rámci vánočního jarmarku.

Při vyhlašování postupujících se sice ukázalo, že Anna-Marie Peroutková do superfinále nepostoupila a tudíž skončila na děleném 11. – 80. místě, nicméně i tak je velikým úspěchem ve zmiňované konkurenci postoupit mezi 80 nejlepších a na místě je tedy gratulace.

Na superfinále dohlížela odborná porota složená ze zástupců The Prague Society, Ligy lidských práv, České advokátní komory, OSN, Kanceláře veřejného ochránce práv a také člena Evropského parlamentu. Superfinalisté

ukázali výborné argumentační schopnosti a všeobecný přehled o tématu a každý z nich si své umístění zasloužil.

Na závěr bych ještě jednou rád pogratuloval Anně – Marii Peroutkové k účasti na finálovém kole a zároveň poděkoval za příkladnou reprezentaci školy. Vzhledem k tomu, že se naše škola účastnila této soutěže zatím dvakrát a v obou případech jsme měli svého zástupce ve finále, tak je třeba vyjádřit přání, aby tento trend i nadále pokračoval.

Mgr. Marek Simandl

Foto: Mgr. Marek Simandl, Dominik Fron (Facebook Olympiáda lidských práv)

Podobné příspěvky:

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili

Více informací »