GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili na seminář konající se na Přírodovědecké fakultě UK s velice výstižným názvem “Cesta do hlubin studia chemie”.

Časný začátek akce si vyžádal také velice brzký budíček. V 5:33 vyrážíme z Rumburka autobusem směr Praha. Cestou k nám ve Varnsdorfu náhodou přistoupili studenti z Varnsdorfu. V Praze se setkáváme s naším panem učitelem a společně razíme metrem na Albertov.

Nedílnou část úspěšně vydařeného a produktivního dne tvoří určitě snídaně. Čerstvé pečivo a voňavá káva čekala trpělivě na každého účastníka. A může se začít!

Úvodu a představení kateder se ujali jejich jednotliví vedoucí. Poté mohl program nabrat plné obrátky. Pro učitele byly připraveny dvě dvouhodinové části plné přednášek. Pro studenty taktéž dvě části, avšak laboratorních prací. Někoho zajímá anorganika, někoho třeba biochemie, a proto jsme byli rozděleni do 3 skupin, aby nám vybrané laboratorní práce a přednášky byly co nejbližší. Laboratoře i učebny byly samozřejmě vybaveny tím nejnovějším vybavením. Chromatografie, důkazy škrobu, 3D interakce molekul, důkazy iontů nebo plamenové zkoušky, to vše jsme si mohli vyzkoušet s doprovodem profesorů i studentů. Mezi jednotlivými částmi byl čas i na oběd, ten jsme měli v místní menze. Občerstvení bylo zajištěno po celou dobu trvání akce.

Na večer nám studenti a kantoři z katedry učitelství a didaktiky chemie připravili humorné společenské vystoupení pod jménem StarChem. Hvězdami chemikálního parketu byli například Alfred Nobel, Jaroslav Heyrovský nebo třeba Marie Curie-Sklodowská, kteří nám předvedli zajímavé pokusy a tím pěkně povznesli konec náročného prvého dne. Noc jsme strávili ubytováni na kolejích.

Další den byl poměr laboratorních prací i přednášek poněkud férověji vyrovnán. Na chvíli jsme se vžili do kůže vysokoškoláka na přednáškách a učitelé si zase vyzkoušeli komplexy kovů. V poslední části jsme byli seznámeni s některými moderními přístroji. Mě osobně nejvíce zaujal polarograf a elektronový mikroskop, který jsme mohli sami vyzkoušet. Seminář byl zakončen předáním osvědčení každému účastníkovi.

Nám, jakožto studentům 3. ročníku, tato zkušenost určitě alespoň trochu ujasnila směr našeho budoucího zaměření a prohloubila zkušenosti a znalosti v různých oblastech chemie.

S doprovodem pana učitele Krejčího byl celý seminář hned o něco veselejší a my moc děkujeme, že nám tuto příležitost umožnil.

Quynh Trang Pham, 3.C

Podobné příspěvky: