GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Vítkov, Letná, Hrad – gympláci objevují Prahu.

Legionáři, zemědělství a Hrad – co tyto tři pojmy spojuje? Dvoudenní exkurze do Prahy, kterou podnikli žáci tercie a kvarty rumburského gymnázia v průběhu dvou týdnů měsíce září. Gymnázium Rumburk se letos připojilo k projektu pokusného ověřování s názvem „VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“, který vyhlásilo v květnu 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se již o třetí běh pokusného ověřování, do kterého byly poprvé kromě základních škol zahrnuty i nižší ročníky víceletých gymnázií.

Cílem programu je, aby došlo k propojení školní výuky s programy, které nabízejí vybrané paměťové instituce (muzea, památníky aj.) po celé republice. Prostředky, které škola v rámci projektu získá, může použít na uhrazení nákladů, které jsou se zajištěním takové exkurze spojeny (např. doprava, vstupy aj.). Podmínkou je, aby žáci absolvovali program minimálně ve dvou různých paměťových institucích zapojených v projektu.

Naše škola se navíc rozhodla spojit návštěvu vybraných objektů s prohlídkou areálu Pražského hradu, která je součástí školního vzdělávacího programu. Z široké nabídky objektů padla volba na „méně tradiční cíle“ –  Národní památník na Vítkově, kde žáci absolvovali program „Legionáři a vznik Československa) a Národní zemědělské muzeum na Letné, kde se seznámili s proměnami zemědělství v jednotlivých dějinných etapách.

Z ohlasů:

Národní památník na Vítkově:

„Překvapila mě velikost sochy, líbila se mi výstava uvnitř a zaujaly mě uniformy. A zjistila jsem, že můj děda byl na Transsibiřské magistrále. Nádherný výhled.“

„Líbila se mi práce ve skupinách a výklad mě zaujal a i jsem si z toho něco odnesla.“

„Líbila se mi expozice ve středové části, nečekala jsem, že zasahuje až k roku 1989. Pamatuji si, že vznik ČSR nebyl jen tak a stojí za ním víc lidí, než jen Masaryk.“

Národní zemědělské muzeum:

„Zemědělské muzeum mě bavilo nejvíce, bylo zábavné, nebyla to prohlídka jako každá! Nebyla nudná a podali nám to zábavnou formou.“

„Muzeum překonalo moje očekávání. Líbila se mi hra, výhled ze střechy a zahrádka na střeše.“

„Program byl zábavný, stavěli jsme ve skupinách vesnice a plnili různé úkoly.“

L. Nedvídková

Podobné příspěvky:

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili

Více informací »

Svět vůní ve Vlčí hoře

V letošním roce se studenti třetího ročníku gymnázia v Rumburku nevypravili do IQLandie, jak bývalo v předchozích letech zvykem, ale v rámci bloků pro ně byly připraveny prohlídky firem

Více informací »