GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

První krajské kolo v informatice

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 proběhl na gymnáziu v Ústí nad Labem první ročník krajského kola Bobříka informatiky kategorie Senior. Na on-line otázky ze všech oblastí informatiky měli žáci časový limit 60 minut. O náročnosti úloh svědčí pouze jeden úspěšný řešitel v našem ústeckém kraji.

Děkuji za reprezentaci školy Janu Novotnému (6. místo), Petře Karmanové (7. místo), Andree Svatošové (12. místo), Vítu Suchopárovi (13. místo), Vladimíru Kolaříkovi (14. místo), Karle Strachoňové, Alexandře Marešové, Filipu Stredákovi a Davidu Lichtenberkovi.

Jaroslav Klinský

Podobné příspěvky: