GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Naši chemici v okrese

Studenti kvarty Matěj Honzík a Michal Podskalský se dne 3. března jako úspěšní a postupující řešitelé kola školního zúčastnili okresního kola chemické olympiády kategorie D. Soutěžní klání proběhlo v prostorách chemické laboratoře a učebny děčínského gymnázia.
Soutěž se jako obvykle skládala z teoretické části v podobě písemného testu a části praktické v laboratoři. A právě tady se mohla plně projevit zručnost a znalost našich žáků, kteří jsou v laboratoři jako doma, což vyzdvihla i dohlížející porota. Oba dva žáci totiž navštěvují chemický kroužek na našem gymnáziu, kde se s podobnými praktikami seznamují a tím získávají náskok nad ostatními, kteří k obdobným soutěžím nepřistupují s takovým zájmem.
V poměrně silné konkurenci nakonec obsadil Michal Podskalský pěkné 5. místo a Matěj Honzík dokonce 3. místo, které ho povede dál do kola krajského.
Blahopřejeme!
Václav Krejčí

Podobné příspěvky:

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili

Více informací »