GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Prima seznamovák

 

Rumburské nádraží bylo ve středu 6. 9. 2017 v 8.00 svědkem významné události. Žáci primy Gymnázia Rumburk odjížděli na seznamovací pobyt do Doubice. Očekávání se mísilo s obavami, přesto ale všichni neohroženě nastoupili do vlaku a vyrazili vstříc novým zážitkům.

Nejprve čekal všechny náročný přesun z nádraží v Rybništi do Penzionu Hubertus v Doubici. Cestou ještě ovšem byla odbočka na vrch Spravedlnost, a tak řidiči na silnici z Rybniště do Doubice měli příležitost vidět u kraje silnice hromadu batohů, které hlídala pouze paní učitelka Havlíčková. Žáci se v doprovodu paní učitelky Veselé vydali na krátký výstup k vrcholu a mohli se pak těšit z krásného výhledu.

Po ubytování v penzionu, seznamovacím kolečku v klubovně a dobrém obědě se vyrazilo na vycházku do Kyjova, kde se u přehrady hrály různé hry. Například Molekuly, Rozmotávání uzlu nebo Řekni jméno. Potom následoval výšlap ke Kyjovskému hrádku. Zde žáky čekal náročný terén, byla to ovšem jen taková rozcvička před čtvrtečním výletem. Závěr odpoledne pokazil prudký déšť, před kterým část žáků už nestihla doběhnout do penzionu a promokla.

Večerní program po večeři byl zaměřen na zhodnocení denního programu a hru na zapamatování jmen všech přítomných.

Čtvrtek probíhal ve znamení celodenního výletu. I když předpověď slibovala počasí bez deště, v průběhu dne byli všichni nuceni během drobných přeháněk opakovaně oblékat a svlékat pláštěnky. Opět se hrály hry, a jako nejnáročnější se ukázala hra, kde se všichni měli seřadit podle data narození, aniž by u toho směli promluvit. Byla to fuška, ale nakonec se úspěch dostavil.

Během výletu bylo nutno překonat několik náročných úseků. Velmi obtížné bylo zdolávání Úzkých schodů u Tokáně, a také výstup na Rudolfův kámen. Všichni si s tím ale poradili a bylo skvělé sledovat, jak si vzájemně pomáhají a podporují se.

Večer čekaly v klubovně asi nejnáročnější úkoly. U hry Nedostatek tužek, kdy měli žáci za úkol nakreslit ve dvojici obrázek a zároveň držet oba dohromady jednu tužku, byli úspěšní. Úkol, ve kterém měla celá třída společně nakreslit loď, se ovšem nepodařilo dokončit ve stanoveném limitu. Příště se to ale určitě povede.

I přes náročný čtvrteční program se našlo ještě spousta dobrovolníků, kteří odhodlaně vyrazili na noční výpravu a nebáli se projít temná zákoutí Doubice.

Pátek už byl ve znamení balení. Protože byl ale po snídani ještě čas, podnikli žáci v pětičlenných skupinách výpravu za hledáním míst, která dostali nafocené v pracovních listech. Jejich úkolem bylo zadaná místa vyfotografovat. I přes velkou únavu se všichni s nadšením pustili do hledání a ve většině případů byli stoprocentně úspěšní.

Pak už jen čekal novopečené primány pochod s „bagáží“ na nádraží v Rybništi a cesta vlakem zpět do Rumburku. Doufejme, že seznamovací pobyt jim pomohl poznat lépe nový kolektiv, najít si přátele, a tím i úspěšně nastartovat následujících osm let, které na gymnáziu stráví.

Kamila Veselá, třídní učitelka primy

Podobné příspěvky: