GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Netradiční návštěva nemocnice

Ve čtvrtek 19. října 2017 dostal přírodovědný blok čtvrtého ročníku jedinečnou možnost, kterou každý jen tak nedostane. Studenti byli pozváni na komplexní exkurzi Lužické nemocnice v Rumburku.

V tento slunečný den jsme po příchodu do nemocničního areálu byli nejdříve odvedeni do administrativní budovy. Zde nás uvítali ředitel nemocnice Mgr. Petr Dubrovec, hlavní sestra Andrea Prchalová a manažerka kvality Mgr. Erika Drahotová. Následně se nám postupně představili a představili také, jaké všechny služby vlastně nemocnice poskytuje a jak důležité je povolání zdravotní sestry nebo lékaře. Mimo to nám byly sděleny možnosti studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů a také puštěn propagační videospot o nemocnici jako takové.

Po tomto úvodním bloku jsme byli celá skupina (19 studentů a 2 učitelé) odvedeni do budovy oční ambulance, kde nám bylo ukázáno aktuální vybavení a vysvětleno k čemu co slouží. Dobrovolníci si zde též mohli s pomocí zdravotní sestry nechat změřit sílu brýlí nebo si ověřit jak dobrý mají zrak.

Dalším naším programem byl přesun do hlavní budovy nemocnice, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla pod vedením hlavní sestry na operační sály. Jelikož se jedná o sterilní prostředí, kde mohla během naší návštěvy klidně probíhat nějaké operace (ti se slabším žaludkem byli rádi, že neprobíhala), tak jsme se museli převléknout z našeho civilního oblečení do zdravotnického. Pohled na některé z nás v ústenkách a operačních čepicích byl vážně velmi zajímavý. Po opětovném převlečení nás poté čekala prohlídka chirurgického oddělení, jednotky intenzivní péče a také rentgenového oddělení s CT, kde jsme měli možnost shlédnout snímky z některých vyšetření. Nesmím též opomenout sonografické vyšetření, které někteří dobrovolníci taktéž podstoupili. Druhá skupina měla stejný program, akorát v opačném pořadí.

Nakonec se s námi zaměstnanci nemocnice rozloučili s přáním, aby se případně časem někdo do rumburské nemocnice vrátil v roli lékaře či zdravotní sestry. Je potřeba říci, že v nemocnici ač jde o práci nelehkou, tak velmi obdivuhodnou. Není nic důležitějšího než lidské zdraví a muži a ženy pracující ve zdravotnictví musí každý den prokazovat své schopnosti, aby naše zdraví ochránili. Díky jim za to.

Mgr. Marek Simandl – text
Eliška Dvořáková (8.A) – foto

Nemocnice na svých webových stránkách též zveřejnila článek o naší návštěvě:
http://www.nemrum.cz/cz/clanky/detail.html?id_clanky=5392&id=5639

Podobné příspěvky:

Dobytí západu

Je 6 hodin ráno, doba, kdy někteří žáci Gymnázia Rumburk vstávají do školy a jiní stále ještě leží zasněně ve své posteli. Právě v tu

Více informací »

Den laskavosti

My, třída 1.A, jsme se zapojili do soutěže Laskavci. Vybrali jsme si jako laskavost venčení psů a rozdávání květin kolemjdoucím. Šli jsme s doprovodem paní učitelky

Více informací »