GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Terenní praxe

V pondělí čtvrtého června se v rámci hodin zeměpisu uskutečnila terénní praxe, jíž se zúčastnili žáci kvinty a prvního ročníku gymnázia.

Začali jsme orientačním během v okolí naší školy, jehož součástí bylo zodpovídání nejrůznějších tematických otázek. Na samém počátku jsme se rozdělili do dvojic a následně obdrželi mapu a tabulku na zapisování odpovědí. Samotný běh nikomu netrval více, než půl hodiny a poté, co všichni dorazili do cíle, jsme se společně vypravili pod Dymník, kde na nás čekalo pokračování.

Vytvořili jsme několik skupin a za pomoci další mapky s otázkami tentokrát pouze obešli stanovený okruh, kde jsme plnili nejrůznější úlohy, od poznávání rostlin, přes určování půdních typů až po zjišťování vydatnosti pramene. Také jsme museli dojít na místo určené souřadnicemi, vyluštit křížovku a zjistit stáří stromu pomocí metru. Zvláště zajímavé bylo fotografovat moudrost.  Ačkoli se nám zprvu nedařilo, vše jsme zvládli na výbornou. Mnohé z úkolů se zdály být opravdovým oříškem, ale stačila chvíle přemýšlení a téměř všichni jsme dali dohromady správné řešení.

Po zdolání kopce jsme si udělali pohodlí a každý trávil volné chvíle sobě milým způsobem.

A poté už nezbývalo, než se vypravit zpět ke škole a rozprchnout se každý po svém.

Mohu říci, že se nám akce všem moc líbila a uvítali bychom něco podobného častěji. Bavilo nás uplatňovat své znalosti v praxi a zároveň nebýt pod neustálým dohledem učitelů.

Veronika Zamrzlová, Valerie Elstnerová 1.C

Podobné příspěvky:

Z-D exkurze Gymnázia Rumburk

Měsíce plánování a hledání informací vedly jen k jednomu cíli, a to zeměpisně-dějepisné exkurzi, kterou naše škola pořádá již dvacet let. V neděli 2. června se u

Více informací »

Den Evropy

Už desátým rokem pokračují studenti ze 7.A, 3.C a 3.D v tradici Dne Evropy. Vždy 9. května se mnoho učeben promění ve vybrané evropské státy.

Více informací »