GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

O roku 1918 na gymplu

Ve čtvrtek 13. září byla pro studenty čtvrtého ročníku z humanitního bloku a několik dalších našich kolegů z jiných bloků a jiných tříd připravená přednáška o výročním roku 1918 na Ústecku. S přednáškou přijeli vyučující z filozofické fakulty UJEPu v Ústí nad Labem. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o situaci na severu nově vzniklé republiky, společně s přehledem událostí spojených s prvními měsíci života v Československu. Další aktivitou byl společný popis dobové karikatury, abychom si lépe dokázali představit tehdejší atmosféru a vnímání místních obyvatel. Na konec jsme s pomocí vystavovaných panelů vyplňovali pracovní listy a vymýšleli novinové titulky dobových novin.
Pro mě osobně byla tato část historie Československa týkající se let 1918 – 1919 v Sudetech zcela neznámou a přednáška i výstava tedy byly plné nových a překvapivých informací. Ten kdo, stejně jako já, nemá o tomto tématu ani páru, nemusí zoufat, protože panely s informacemi a fotografiemi z té doby je možné si prohlédnout v křídle prvního patra ještě několik dalších dní.

Alžběta Petrášová, 8.A

Podobné příspěvky:

Z-D exkurze Gymnázia Rumburk

Měsíce plánování a hledání informací vedly jen k jednomu cíli, a to zeměpisně-dějepisné exkurzi, kterou naše škola pořádá již dvacet let. V neděli 2. června se u

Více informací »