GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

mimořádné události

Novinky
Melichar

Bezpečně na silnicích

21. května začal na gymnáziu projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Hlavním tématem projektu, který má žáky připravit na různé neočekávané situace v životě, letos byly

Více informací »