GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Bezpečně na silnicích

21_001-1024

21. května začal na gymnáziu projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Hlavním tématem projektu, který má žáky připravit na různé neočekávané situace v životě, letos byly dopravní nehody.

Všichni žáci školy v tento den absolvovali 3 hodinové přednášky. Z pohledu třídy 3. C to nejdříve byla přednáška rumburských hasičů v tělocvičně. Ti žákům představili Integrované bezpečností centrum a práci hasičů při dopravních nehodách. Druhá v pořadí byla přednáška ze zdravovědy, kterou vedly dívky ze střední zdravotnické školy. Během 4 částí: první pomoc, polohy, zlomeniny a krvácení, žáci nejen poslouchali, ale mohli si přímo zkusit např. uvedení člověka do stabilizované polohy, resuscitaci člověka, či zastavení krvácení. Třetí přednášku v aule vedl varnsdorfský hasič pan Jiří Sucharda, který své povídání obohatil mnoha videi, fotografiemi a obrázky v prezentaci. Mohli jsme tak vidět nejen reálné fotografie dopravních nehod z našeho okolí, ale také videa z různých dopravních kampaní, někdy humorná, jindy smutná, a někdy i šokující. Snad zapůsobila na mladé účastníky dopravního provozu natolik, že si budou dávat sami větší pozor, ať už jsou v roli chodce, či řidiče.

22. května proběhla druhá část projektu. Letos kvůli špatnému počasí se nekonala venku ale přímo v budově gymnázia. V jednotlivých učebnách byla stanoviště, na nichž plnili studenti připravené úkoly či odpovídali na zadané otázky. Skupinky za správné splnění úkolů sbíraly body do celkového hodnocení. Na závěr školního roku pak proběhne vyhlášení těch nejlepších.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky:

Fyzika všemi smysly

V úterý 17. 10. proběhla fyzikální přednáška pro druhé ročníky a sextu s názvem „Fyzika všemi smysly“. Jedná se o projekt Matematicko-fyzikální fakulty UK, který s úspěchem funguje

Více informací »