GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

23 května, 2015

Novinky
Melichar

Bezpečně na silnicích

21. května začal na gymnáziu projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí. Hlavním tématem projektu, který má žáky připravit na různé neočekávané situace v životě, letos byly

Více informací »