GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Beseda o vztazích, sexu a drogách

beseda

Pro kvartu a první ročníky byla v pondělí a úterý, 5. a 6. ledna připravena zajímavá přednáška. Již tradičně k nám zavítal pan Pavel Pabián, který si pro ně připravil dvouhodinové povídání doplněné mnoha obrázky či dokumenty.

Ve své přednášce se věnoval problematice drogových závislostí, HIV a také obecně mezilidských vztahů a komunikace. Nejedná se ale žádnou suchou, teoretickou přednášku, ale besedu okořeněnou mnoha osobními zkušenostmi přednášejícího či příběhy dalších konkrétních lidí. Žáky zaujme také velmi otevřený a vstřícný postoj přednášejícího. Pan Pabián otevírá i taková témata, o kterých se běžně, jak se říká, nemluví, a která dodala celé akci také silný emocionální náboj. Na mnoha tvářích žáků byl silný emoční prožitek patrný.

Určitě si dovolím tvrdit, že tato dvouhodinovka žáky silně oslovila a byla pro ně velkým přínosem. A o tom, že žáky přednášející zaujal, svědčí také velký potlesk na konci přednášky. Můžeme se jenom těšit zase na příští rok, kdy se akce bude opakovat.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: