GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Besedy s Agenturou Pondělí

V pondělí 16. 2. proběhly na naší škole besedy, které uspořádaly studentky 5. A v rámci projektu Já,občan, který na Gymnáziu už nějaký ten rok běží. Besedy byly uspořádané ve třech třídách na téma Agentury Pondělí, sídlící v Rumburku, se kterou dívky už v minulých letech spolupracovaly.

V 5. A, 1. C a 3. A hned na začátku dívky představily svou skupinu a seznámily studenty se svým projektem „Pomoc hendikepovaným“. Poté pozvaly paní Dvořákovou, jednu z vedoucích Agentury Pondělí, aby pověděla něco o tom, jak to vlastně v AP funguje. Pověděla studentům také o podporovaném bydlení pod záštitou Agentury a o pomáhání klientům. Dále mohli studenti slyšet osobní příběhy dvou (jednoho teď již bývalého) klientů, kteří souhlasili s tím, že se do besed zapojí. Nejprve mluvila Žaneta s mentální poruchou, vyprávěla o svém těžkém dětství v ústavech, o sobě, svých koníčcích a také o tom, jak dokážou být lidé k postiženým lidem zlí. A nakonec nám svůj příběh řekl Kamil, který se kvůli drogám od mládí potýká s maniodepresí.

Besedy byly zajímavé, dívky s nimi byly spokojené a studenti slyšeli, co se může stát, když budou třeba brát drogy. Byli také poučeni, jak by se k hendikepovaným měli správně chovat a na vlastní uši slyšeli, jaké to pro hendikepované je, když se lidé správně nechovají.

Tereza Hofmanová, 5. A

Podobné příspěvky: