GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Dobrovolnictví nebolí

V úterý 5. 5. 2015 jsme si společně s Petrou Šimkovou připravili celohodinovou prezentaci do tříd 1. D a 5. A, jako součást našeho celoročního projektu Já, občan.

Naším zvoleným tématem je Dobrovolnické centrum Strakapoud, jehož je Petra Šimková koordinátorkou.

V hodinách jsme si pustili krátký film o dobrovolnictví, prošli spolu se studenty prezentaci o centru Strakapoud a na konci rozdali anketu, kterou má paní Šimková připravenou do všech tříd, ve kterých centrum reprezentuje.

Překvapením pro mě samotnou bylo, že většina žáků se s centrem nikdy nesetkala a poprvé o něm slyšeli až od nás. Možná to bylo způsobené i tím, že jeho existence nedosahuje ani dvou let, narozdíl od řady agentur v našem okolí.

Programy, které centrum nabízí jsou Dobrovolníci pro doučování a Dobrovolníci v nemocnicích (zejména ve Varnsdorfské LDN- léčebně dlouhodobě nemocných).

 

Pokud máte zájem o bližší informace ohledně Dobrovolnického centra Strakapoud, doporučuji navštívit internetové stránky www.dcstrakapoud.cz, kde se dozvíte více podrobností o programech, centru i samotnému pojmu dobrovolnictví.

 

Kristýna Machová, 5.A

Podobné příspěvky: