GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Občanská aktivita neumřela ani na gymnáziu

25. červenec patřil závěrečným prezentacím projektu Já, občan. Skupiny z prvních ročníků a sekundy zde představily svou práci za letošní školní rok. Celá škola se tak mohla podívat na aktivity žáků, které jsou přínosem nejen pro ně, ale i pro širší veřejnost. Někteří žáci pracovali na snižování množství odpadů na planetě, zejména těch plastových. Jiní zase varovali menší děti před nebezpečím sociálních sítí. Pomáhalo se seniorům i dětem z dětského domova, děti ZŠ se vzdělávali v první pomoci. Skupina s kvinty si podrobně prostudovala problematiku stresu a vydala se k mladším žákům, pomoci jim zvládat školní stres. Jiná skupina chtěla zatraktivnit hodiny dějepisu za pomocí počítačové hry.

Dosáhnout kýženého výsledku však není snadné. Některé projekty narazily na nepřístupnost politiků či úředníků, některé selhaly na motivaci samotných žáků. Většina projektů ale svého výsledku dosáhla, a proto všem mladým lidem, kteří se pozitivně podílejí na životě dalších lidí, zkrátka a dobře dělají dobré skutky, patří obrovské DÍKY. Nebuďme lhostejní ke světu okolo nás.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: