GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Žáci gymnázia si v rámci projektu připomněli 17. listopad s připnutou trikolorou na hrudi

Projektový den věnovaný 30. výročí sametové revoluce se pořádal v prostorách Gymnázia Rumburk. V pátek 29. 11. 2019 se ho zúčastnily druhé a třetí ročníky.

Projekt začal hned ráno po příchodu žáků. Třídy si mohly za pomoci připravené hry vyzkoušet život v komunismu od narození přes střední školu, zaměstnání i strasti tehdejší doby. Sledovali následky svých rozhodnutí, která jim život spolu s náhodou měnila.
Dále se pouštěly tematické dokumenty a pro všechny žáky a učitele gymnázia byl připravený společný happening o velké přestávce v aule. Sbor zazpíval píseň „Modlitba pro Martu“ a poté následovaly projevy žáka Miroslava Veselého a učitelky Mgr. Evy Makovské, která projev zakončila větou „Každý z nás má tolik svobody, kolik si jí sám vybojuje.“ Žáci zacinkali klíči a společně zpívali českou národní hymnu.
Mimo jiné byla připravena výstava dobových knih, časopisů a gramofonových desek které se na místě mohly pustit. Dále interaktivní výstava „Střípky revoluce“ mohla návštěvníky pomocí stažené aplikace vtáhnout do děje samotné sametové revoluce.

Cílem projektu bylo přiblížit žákům informace spojené s komunistickým režimem a jeho pozdějším pádem. Zároveň představoval tento den oslavu svobody a demokracie, kdy si gymnazisté připnuli českou trikoloru k srdci.

Kristýna Rumlenová

A jak projekt hodnotili další žáci?

„Projekt se mi velmi líbil. Přiblížil mi tuto dobu trochu jiným způsobem, než jen z výkladu ve škole.”

 „Celá velká přestávka byla krásná. Slova paní učitelky Makovské mě dojala.”

 „Hru bych si zahrál klidně znovu. Je skvělé, že holky tuto akci uspořádaly, protože na tyto události se zapomíná a díky jim jsem si zase obnovil, co se stalo.”

 „Filmy byly dost unavující, ale celkově byl den opravdu zajímavý a poučný. Nejvíce se mi líbila hra, i když bych podle ní skončil ve vězení.”

 „Celý den na škole panovala zvláštní atmosféra (nemyslím to v špatném slova smyslu), ale v aule byla opravdu kouzelná.”

 „I když jsem byl s celou situací dostatečně obeznámen, tak jsem se i přesto dozvěděl mnoho nových informací. Určitě bych byl pro další takovéto projekty na škole.”

Podobné příspěvky: