GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Ženy zítřka (projekt Volby)

Nejsme včerejší, jsme ŽENY ZÍTŘKA!   Strana Ženy zítřka, jak už nám název napovídá, je feministickou stranou. Naše sídlo je v Rumburku a máme celkem 6 členů.

Naším hlavním cílem je zlepšit postavení žen, pokud ne v celosvětovém měřítku, tak alespoň tady u nás, kde přece jen změnu ucítíme na vlastní kůži. Chceme docílit procentuálního snížení užívání ženské sexuality v médiích. Dále se budeme snažit o to, aby bylo více ženám umožněno pracovat ve vedoucích pozicích, a aby se celkově změnil pohled na pracovní místa jako taková. Nechceme, aby se práce dělila na mužskou a ženskou, chceme dát každému možnost volby.

A právě teď je ta chvíle, kdy si můžete vybrat. Věříme, že se rozhodnete správně a budete brát v potaz nejen to, jak se žije Vám, ale také to, jakým a s námi lepším životem, by mohli žít Vaši potomci.

Společně to dokážeme!

Změníme svět na místo, kde se nikdo nebude cítit utlačován!

My neděláme mezi lidmi rozdíly!

Tak neváhejte a volte nás,

jsme strana číslo 1.


Tento článek je součástí školního projektu VOLBY 2016 na Rumburském gymnáziu.

Pokud byste nás i přesto chtěli podpořit, máte možnost na našich facebookových stánkách:

https://www.facebook.com/zenyzitrka/

Podobné příspěvky: