GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Veni, vidi, vici

Latinský citát v nadpisu, který lze přeložit slovy: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem,“ zcela vystihuje působení našich žáků a žákyň na Mezinárodních letních sportovních hrách mládeže ve Varnsdorfu, jež proběhly ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2016.

Varnsdorfské hry se pořádají vždy koncem školního roku a účastní se jich všechny střední školy ze Šluknovského výběžku. Soutěží se v různých sportech a celkový vítěz je určen po vyhodnocení všech soutěží dohromady.

Studenti Gymnázia Rumburk vždy obsazovali přední příčky a i letos jsme doufali, že se ve stoupající konkurenci neztratí. Nakonec byla překonána všechna očekávání a po sečtení výsledků naši reprezentanti zvítězili v kategorii chlapců i v kategorii dívek.

Naše škola podporuje všechny žáky se zájmem o sport, ať už formou sportovních kroužků (florbal, volejbal, gymnastika) nebo účastí v různých sportovních soutěží. Vítězství na těchto hrách je příjemnou odměnou za práci, na které se podíleli nejen vyučující tělesné výchovy, ale především naši žáci, kteří přípravě věnovali svůj volný čas.

Jako příjemný bonus získalo Gymnázium Rumburk za vítězství v obou kategoriích dohromady 8 000 Kč na nákup sportovního vybavení.

A jaká byla umístění v jednotlivých soutěžích?

31.5. úterý

Plavání

Dívky 1. místo

Chlapci 1. místo

Florbal

Dívky 1. místo

Chlapci 1. místo

Stolní tenis

Dívky 2. místo

Chlapci 2. místo

1.6. středa

Volejbal

Dívky 1. místo

Chlapci 2. místo

Malá kopaná

Chlapci 2. místo

2.6. čtvrtek

Atletika

Dívky 2. místo

Chlapci 2. místo

Všem zúčastněným patří velký dík a doufejme, že se s nimi setkáme i v dalších ročnících těchto her.

K. Veselá, S. Hocko, M. Kvíz

Podobné příspěvky:

Podzimní hry – atletika

V pátek 27. září proběhla ve Varnsdorfu první část podzimních her pro studenty nižších gymnázií a žáků základních škol a to v atletice. Naši studenti

Více informací »

Olympiáda ve Varnsdorfu

Od úterý 11. 6. do čtvrtka 13. 6. se ve Varnsdorfu konala Olympiáda základních škol a víceletých gymnázií, které se účastnili i studenti našeho gymnázia. Úterý

Více informací »