GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Prváci opět navštívili dvě pražské zahrady

V krásný prosluněný čtvrtek 10. května se třídy 1. C, 1. D a 5. A vypravily do Prahy, aby si prohlédly Valdštejnský palác, podebatovaly se senátorem a navštívili botanickou zahradu.

Odjezd z Rumburku byl naplánovaný na sedmou hodinu ranní, přičemž příjemné bylo zjištění, že se všichni žáci shromáždili před budovou Gymnázia se slušným časovým předstihem. Méně příjemné ale bylo, že po odbytí sedmé hodiny nebylo po autobusu ani vidu ani slechu. Naštěstí jsme museli čekat jen několik málo minut, po kterých autobus již dorazil, a nic nestálo v cestě tomu, abychom vyrazili. Většina cesty proběhla v poklidu, snad vyjma vjezdu do samotné Prahy, kde se tvořily kolony, ale nic kvůli čemu by se měl člověk strachovat.

Po vystoupení z autobusu nás čekal první cíl této jednodenní exkurze – Valdštejnský palác, resp. Valdštejnská zahrada, která je jeho součástí. Zde byly žákům rozdány pracovní listy s nejrůznějšími úkoly vztahujícími se jak k zahradě, tak k paláci a také k debatě se senátorem, která měla následovat. Po zhruba 45 minutách v zahradě nadešel čas se rozdělit na dvě poloviny. První polovina odešla na komentovanou prohlídku paláce, který je historickým skvostem, ale zároveň také sídlem Senátu České republiky. Druhou polovinu mezitím čekala debata se senátorem za okres Děčín Ing. Zbyňkem Linhartem. Následně se obě skupiny vystřídaly. Během debaty se senátorem padaly nejrůznější dotazy, jako například zda se v Senátu jde stíhat věnovat všem zákonům, koho pan senátor volil v prezidentské volbě, jaký má plat, co konkrétně dělá v Senátu pro svůj volební obvod apod. Po skončení prohlídek a debatách jsme se s panem senátorem rozloučili a nastal čas se autobusem přesunout k druhému cíli této exkurze botanické zahradě.

Po příjezdu k botanické zahradě a zakoupení vstupenek byl žákům dán rozchod, aby si sami prošli areál botanické zahrady skládající se z venkovní expozice a skleníku Fata Morgana. Venkovní expozice zářila všemi možnými barvami, jak kvetly nejrůznější odrůdy květin. Ve skleníku bylo pro změnu zase možné pozorovat množství živých motýlů, často i velmi zblízka, jelikož si sedali i na samotné žáky.

Nakonec plní dojmů po prožitém dni jsme ve čtyři hodiny odpoledne opět sedli do autobusu a nechali se odvést zpět do Rumburku.

Mgr. Marek Simandl

Podobné příspěvky:

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili

Více informací »

Svět vůní ve Vlčí hoře

V letošním roce se studenti třetího ročníku gymnázia v Rumburku nevypravili do IQLandie, jak bývalo v předchozích letech zvykem, ale v rámci bloků pro ně byly připraveny prohlídky firem

Více informací »