GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Studenti zlepšují okolí, pomáhají potřebným a …

I letos se na závěr školního roku konala přehlídka projektů Já, občan. Skupiny žáků sekundy, kvinty, 1. C a 1. D zde představovaly, jak se jim povedlo vyřešit vybraný veřejný problém. Některé projekty se opravdu povedly a byly dotaženy do úspěšného konce. Uveďme například společně zrealizovaný koncert s mentálně postiženými, založení první veřejné lednice v Rumburku nebo například stánek zdravé výživy u nás na gymnáziu. Ne vždy se ale dařilo. Stromová alej v Rumburku na cestě ke hřbitovu stále není. Někdy je ale těžké přímo spočítat úspěch. Nevíme, kolik mladých lidí přesvědčili k četbě skupiny z 1. C a 5. A, nebo kolik mladých žáčků se nakonec bude zajímat o politiku po setkání se skupinou ze sekundy.

Určitě je tento projekt přínosem i pro samotné aktéry. Dává totiž žákům šanci rozvíjet své tzv. soft skills. Jmenujme například právě prezentační dovednosti, umění práce ve skupině, řešení problémů, tvůrčí přístup, iniciativnost, plánování, práce s časem a mnoho dalšího, co ve svých budoucích životech žáci mnohonásobně zúročí.

Uvidíme tedy, čím nás překvapí ten další v pořadí již desátý ročník projektu Já, občan.

Lukáš Melichar

Podobné příspěvky: