GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

německo

Novinky
Melichar

Jeden den v Berlíně

Konečně nadešel námi všemi očekávaný den, 27. 9. 2018, kdy jsme se vydali vstříc novým zážitkům na exkurzi do Berlína. Tohoto výsadního práva se dostalo

Více informací »