GymBreak.cz

Školní televize Gymnázia Rumburk

Šluknovsko očima Pražáků

sluknovsko

Ve čtvrtek 16. 10. se po chodbách školy v prvním patře pohybovala skupina mladých lidí s batohy a krosnami. To nebyl žádný výlet, ale studenti pražského Gymnázia Přírodní škola na pracovní návštěvě. Studenti humanitního bloku třetích ročníků měli možnost zhlédnout jejich práci realizovanou v rámci projektu Šluknovsko 2014. Ano, rozumíte správně. Pražská škola představovala našim studentům, jak se žije ve Šluknovském výběžku. V prvních dvou vyučovacích hodinách vystoupilo celkem 6 skupin s těmito tématy: Krajina v okolí obce Jedlová, Křížové hory a hradu Tolštejn v Lužických horách, Průzkum vodní malakofauny, Technické památky Šluknovska, „Divoký sever?“ Sociální aspekty života na Šluknovsku: Média a realita, Cesta k Romům, I mrtví hovoří – obraz historie na náhrobcích a dokumentace hřbitovní kultury na Šluknovsku. Dozvěděli jsme se tedy, jaká tajemství skrývají staré hřbitovy, jak se liší pohled na Šluknovsko v médiích a u běžných obyvatel, nebo jací měkkýši se ukrývají ve vodních nádržích a mnoho dalšího. Jak vidíte, témata byla velmi široká a procházela napříč vědami, takže vlastně nešlo jen o společenské vědy. Nejvíce ale humanitní blok zaujalo téma sociálně slabých.

Vystoupení všech skupin bylo na velmi vysoké úrovni. Prezentující (žáci od 14 let) měli skvěle připravený projev. Zvládli mluvit před cizím publikem bez jakýchkoliv problémů, jejich projev byl přizpůsobený publiku a také velmi fundovaný. Bylo vidět, že velmi dobře rozumí problémům, o kterých hovoří. Celý projev říkali samozřejmě zpaměti. Doprovázela je vždy perfektně připravená počítačová prezentace a mnohdy i nějaké video, ale na ta ne vždy zbyl čas.

Pokud by vás zajímalo, jak vypadá projektová práce a výsledky výzkumů z Expedice Šluknovsko 2014, můžete nahlédnout do online archivu školy na www.archiv.prirodniskola.cz. Najdete zde prezentace i filmy, které žáci natočili.

Protože nás práce Gymnázia Přírodní škola velmi zaujala, rozhodli jsme se navázat další spolupráci, takže se k nám určitě přijedou znovu podívat, tentokrát možná do jiných ročníků.

Mgr. Lukáš Melichar

 

 

Podobné příspěvky:

Prázdniny ve víru chemie

Obětovat dva dny podzimních prázdnin pro chemii? Neodolatelná nabídka. Nezaháleli jsme a společně s panem učitelem Krejčím a svým spolužákem Honzou Schmutzerem jsme se přihlásili

Více informací »